Kontakt

ALLTRIM Sp. z o.o.
Ul. Nowina 21
60-589 Poznań

NIP: 779-20-74-436
KRS: 0000184231,
Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXI Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

 

(+48) 61 833 44 41

Dział Handlowy
Mail ogólny: alltrim@alltrim.com.pl , tel. (+48) 61 833 44 41
Łukasz Zarychta: l.zarychta@alltrim.com.pl (+48) 519 601 355

Dział Serwisu Oprogramowania 
Serwis Oprogramowania: oprogramowanie@alltrim.com.pl 

Dział Hardware 
Piotr Szmyt: p.szmyt@alltrim.com.pl 
Rafał Szmyt: r.szmyt@alltrim.com.pl 

Dział Serwisu Monitorów 
Serwis Monitorów: monitory@alltrim.com.pl 

Formularz Kontaktowy: